DRAGON CAPITAL
Team Building
Team Building

Chương trình Team Building và Gala trao giải nhân viên xuất sắc của Dragon Captial Vietnam tại Đà Nẵng do Zunik Group đảm nhiệm.

Next Project
Signing ceremony