Dakmark Office -Tầng 7 tòa nhà Tulips, 15 Hoàng Quốc Việt, Quận 7

CẢI TẠO KHÔNG GIAN NHÀ Ở