Triển lãm | Expo
đó là tổ chức các buổi triễn lãm EXPO với quy mô lớn, cơ cấu phức tạp, đòi hỏi tính chuyên nghiệp và sự tận tâm, yêu nghề, yêu công việc.
Filters

Sole Ex Tour 2019

KHAI TRƯƠNG | GRAND OPENING, Sự kiện, Triển lãm EXPO